Szkolenia

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Grupa 1: 

Kurs "Operator koparkoładowarki wszystkie typy kl. III"  

Kurs "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych" 

 

Grupa 2: 

Kurs "Operator koparkoładowarki wszystkie typy kl. III"  

Kurs "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych" 

 

Grupa 3: 

Kurs "Operator koparki jednonaczyniowej wszystkie typy kl. III"

Kurs "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych" 

 

Grupa 4: 

Kurs "Operator koparki jednonaczyniowej wszystkie typy kl. III"

Kurs "Operator przecinarki nawierzchni dróg"

 

Grupa 5: 

Kurs "Operator Wielozadaniowego nośnika osprzętu"

Kurs "Operator przecinarki nawierzchni dróg"

 

Grupa 6 :

Kurs "Operator koparki jednonaczyniowej  klasa III "

Kurs "Operator przecinarki nawierzchni dróg"

 

HARMONOGRAMY STAŻY:

Lista realizowanych STAŻY ZAWODOWYCH 2017/2018 

 

Grupa 1:

firma WALKO - wrzesień

firma Riser - wrzesień

firma NOW-TUR - wrzesień

firma MPWiK - wrzesień

firma Kop-Trans - wrzesień

firma Extech - wrzesień

 

firma WALKO - październik

firma Riser - październik

firma NOW-TUR - październik

firma MPWiK - październik

firma Kop-Trans - październik

firma Extech - październik

 

firma WALKO - listopad

firma Riser - listopad

firma NOW-TUR - listopad

firma MPWiK - listopad

firma Kop-Trans - listopad

firma Extech - listopad

 

firma WALKO - grudzień

firma Riser - grudzień

firma NOW-TUR - grudzień

firma MPWiK - grudzień

firma Kop-Trans - grudzień

firma Extech - grudzień

 

Grupa 2: 

firma Extech - listopad

firma METALGIPS - listopad

firma NOW-TUR - listopad

firma P.W. Łukasz Mach - listopad

firma Qostkaprojekt - listopad

 

firma Extech - grudzień

firma METALGIPS - grudzień

firma NOW-TUR - grudzień

firma P.W. Łukasz Mach - grudzień

firma Qostkaprojekt - grudzień

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa następujące formy wsparcia:

I. SPOTKANIA  Z PSYCHOLOGIEM - Ocena kwalifikowalności kandydatów do udziału w projekcie  

II. Identyfikacja i dagnoza potzreb młodzieży NEET - Doradztwo zawodowe

 • indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza stopnia oddalenia od rynku pracy oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, stworzenie Indywidualnego Planu Działania, 

III. Kursy zawodowe

Do wyboru jeden z kursów w zakresie:
1. operator koparko-ładowarki w zakresie III kl. uprawnień (202 godz. dydaktyczne)
2. operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III kl. uprawnień (202 godz. dydakt.)
3. operator ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III kl. uprawnień (202 godz. dydakt.)
4. operator walców drogowych w zakresie III kl. uprawnień (166 godz. dydaktycznych)
5. operator wielozadaniowych nośników osprzętów

      Tematyka szkoleń obejmuje:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa maszyn
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

oraz do wyboru jeden z kursów:

1. operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych (44 godz. dydaktyczne)
2. operator przecinarek do nawierzchni dróg (44 godz. dydaktyczne)

     Tematyka szkoleń obejmuje:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Budowa urządzeń budowlanych
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

Organizacja kursów zawodowych:

 • zajęcia prowadzone są w dni robocze, po 6-8 godzin dziennie, w grupach 10 - os.,
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,
 • w trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują wyżywienie
 • istnieje możliwość otrzymania częściowej refundacji kosztów dojazdu na zajęcia,
 • po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • po szkoleniach uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego w celu uzyskania stosownych uprawnień operatora maszyn.

IV.  Doradztwo zawodowe

 • Weryfikacja i aktualizacja IPD -uwzględniająca m.in uzyskane kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe, ewentualne potzreby szkoleniowe ,
 • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, podnoszenia i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych – pokazanie możliwości wyboru różnych ścieżek zawodowych.

V. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy       (3 dni warsztatów grupowych).

V. Coaching motywacyjny (indywidualne działania wzmacniające chęć do działania, samoocenę oraz motywację).